internationale samenwerking
projectontwikkeling
projectmanagement
multicultureel beleid
logo
internationale samenwerking
projectontwikkeling
projectmanagement
multicultureel beleid
Bureau Inzicht
Ondersteuning kleine boeren in Kismayo district Zuid Somalië
Thema:
Landbouw
Land:
Nederland / Somalië
Organisatie:
Stichting Africa Daryeel
Doelgroep:
Terugkerende boeren Somalië
Financierder:
Wilde Ganzen, eigen werving, lokale bijdragen
Jaar:
2013-2015
Begroting:
€ 42.000,00
Status:
Uitgevoerd

Korte beschrijving van het project:

Context:
Het project werd uitgevoerd in het Kismayo district in het uiterste zuiden van Somalië. Kismayo district is een van de meest vruchtbare delen van Somalië. In vroegere jaren werd hier een groot aantal producten verbouwd zoals: maïs, sorghum, tomaten, wortelen, bonen etc. Het is in dit gebied mogelijk twee tot drie oogsten per jaar te realiseren waardoor boeren naast voedsel voor het eigen huishouden ook producten op de markt kunnen verhandelen. Het district is jaren lang beheerst door de terreurorganisatie El Shabaab (gelieerd aan Al Quida).  Veel gezinnen, maar vooral mannen zijn op de vlucht geslagen en vertrokken naar kampen  in Kenia. De vrouwen met jonge kinderen bleven achter en hielden zich  met landbouw voor het eigen gezin.

In 2013 is El Shabaab volledig uit het district verdreven en nam de Somalische overheid het bestuur weer over. Terugkerende vluchtelingen troffen hun velden totaal verwilderd en voor landbouw ongeschikt aan. De grond diende eerst  weer te worden gecultiveerd. Daar zij geen geschikte gereedschap en machines hadden, konden zij zich slechts  bezighouden houden met wat kleinschalige landbouw. In het district was geen werk te vinden buiten de landbouw. De teruggekeerde vluchtelingen waren daardoor in belangrijke mate aangewezen op noodhulp, die op korte termijn door de VN  afgebouwd gaan worden.

Gezien het voorgaande zocht een groep boeren mogelijkheden om hun velden weer te kunnen bewerken en op grotere schaal  landbouw te kunnen bedrijven. Daartoe verenigde 120 boerenfamilies zich in de Corporation Kismayo District om door  bundeling van krachten al hun velden op een productieve wijze te kunnen bewerken.  Elke deelnemende boer bezit  een areaal van circa 5-6 ha. Gezamenlijk hebben zij een gebied van 600 -700  ha tot hun beschikking. Eerste doel was te zoeken naar een mogelijkheid om dit grote areaal te kunnen cultiveren. Daartoe hebben zij contact opgenomen met een lokale NGO de Bulsho Foundation. Deze organisatie constateerde bij diverse bezoeken aan deze boeren hun beperkte kennis van moderne landbouw technieken en het chronisch tekort aan gereedschap en machinerie.

Op basis van verschillende discussies binnen de Corporation Kismayo District  werd besloten dat training en de aanschaf van gereedschap van belang zou zijn en dat er hiervoor een project ontwikkeld zou moeten worden en naar financiering moest worden gezocht. Afrika Daryeel gevraagd dit op zich te nemen. Samen met ons, Bureau Inzicht, hebben wij toen dit project ontwikkeld en voor financiering gezorgd.

Doelstellingen van het project:

  • Het weer in cultuur brengen van de verwilderde gronden van de boerenfamilies verbonden in de Corporation Kismayo District;
  • Het trainen van de boeren in moderne duurzame productie methoden en gebruik van verbeterde zaden en gewassen;
  • Het verbeteren van de productie en productie methoden binnen de coöperatie om hogere opbrengsten te generen;
  • Het verbeteren van de voedsel situatie binnen de boerenfamilies en het district;
  • Het bevorderen van het gemeenschappelijk gebruik van productie middelen;
  • Het creëren van producten voor de markt en daar mee extra inkomen;
  • Het trainen van (25 jongeren) in het besturen en onderhouden van de landbouwmachines;
  • Het creëren van extra werkgelegenheid voor met name jongeren.

Project uitvoering
In Nederland: Fonds werving en aankoop van  tractoren met werktuigen, onderdelen en gereedschappen en het transport hiervan naar Somalië door Afrika Daryeel.
In Somalië: Het organiseren van het zelf bouwen door leden van de coöperatie van een schuur ten behoeve van opslag en onderhoud van machines en materieel, het trainen van de jongeren en de boeren als mede het inkopen van klein materieel en plantmateriaal door de Bulsho Foundation

Resultaten:
Sponsoracties Afrika Daryeel hebben in het totaal € 24.000 opgebracht, Wilde Ganzen hebben
€ 18.000  bijgedragen en de overige € 2.250 is door de Bulsho foundation en de boeren zelf opgebracht. Twee 2e hands tractoren met werktuigen, reserve wielen en onderdelen als mede gereedschappen zijn vanuit Nederland geleverd en in Somalië ontvingen 185 boeren een training.

Afronding project

Het project is in 2015 volledig afgerond en in 2016 bij Wilde Ganzen verantwoord.

Jaar: 2015
Begroting: € 42.000
Realisatie: € 44.250
Status: uitgevoerdKismayo boeren

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin
projecten
Project: Voorkomen radicalisering Afrikaanse jongeren Antwerpen e.o.

Dit door Bureau Inzicht ism SV-CIBO ontwikkelde project, met financiering van de Vlaamse overheid, organiseren wij samen met Afrikaanse jongeren en hun ouders een tegengeluid om de jongeren weerbaarder maken tegen beïnvloeding van buitenaf.  |  lees meer »

video