internationale samenwerking
projectontwikkeling
projectmanagement
multicultureel beleid
logo
internationale samenwerking
projectontwikkeling
projectmanagement
multicultureel beleid
Bureau Inzicht
BrainGain Somalia
Thema:
Arbeid
Land:
Nederland / SomaliŽ
Organisatie:
FSAN
Doelgroep:
Somalische Nederlanders
Financierder:
Ministerie van Buitenlandse Zaken en een eigen bijdrage
Jaar:
2015-2017
Begroting:
Ä 256.596,00
Status:
Uitgevoerd

Korte beschrijving van het project:

Brain Gain Somalia is een project dat FSAN in de periode 2015 -2017 heeft uitgevoerd en werd gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier werden hoogopgeleide Nederlandse Somaliërs met HBO of Universitair niveau uitgezonden naar Somalië. Zij gingen hier voor een periode van 1 tot 6 maanden voor organisaties als Ministeries, Gemeenten, Universiteiten, Kamer van Koophandel, Blinden Instituut en Niet Gouvermentele Organisaties (NGO) met als doel kennisoverdracht in de vorm van trainingen, ontwikkeling van protocollen, lesmaterialen etc. tot stand te brengen.

In totaal zijn 18 personen: 12 mannen en 6 vrouwen uitgezonden. Het project is op 1 april 2017 afgerond en was erg succesvol.Het project werd in opdracht van FSAN door Bureau Inzicht ontwikkeld en werd grotendeels gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. Tevens was ons Bureau verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie.

Doelstellingen van het project:

  • Bevorderen van remigratie van Somalische Nederlanders en hen een bijdrage te laten leveren aan de wederopbouw en ontwikkeling van Somalië;
  • Het stimuleren van een proces van kennisoverdracht;
  • Bevorderen dat participanten een blijvende rol in de wederopbouw gaan spelen;
  • Stimuleren van het proces van hervestiging.

Projectopzet:
In dit project hebben wij een groep van 18 goed opgeleide en ervaren Somalische Nederlanders de kans geboden om gedurende een korte dan wel langere tijd (1 tot 6 maanden) in Somalië werkervaring op te doen en de bij hen aanwezige kennis en ervaring over te dragen. Hiermee hebben wij de bestaande instituties verder kunnen versterken en materialen en tools achter gelaten waar deze mee verder kunnen. Van de 18 personen hebben zich inmiddels 6 personen blijven in Somalië gevestigd.

Afronding van het project:

Het project werd begin 2018 afgerond met een uitgebreide evaluatie waaraan een groot aantal instituties in Somalië hebben mee gedaan. Deze werd uitgevoerd door Bureau inzicht. Vervolgens is een eindrapportage opgesteld. Beide documenten zijn bij ons op te vragen.

Jaar: 2015-2017
Begroting: € 256.596,00
Status: uitgevoerd

Braingain

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin
projecten
Project: Voorkomen radicalisering Afrikaanse jongeren Antwerpen e.o.

Dit door Bureau Inzicht ism SV-CIBO ontwikkelde project, met financiering van de Vlaamse overheid, organiseren wij samen met Afrikaanse jongeren en hun ouders een tegengeluid om de jongeren weerbaarder maken tegen beÔnvloeding van buitenaf.  |  lees meer »

video